[Company Logo Image]

GIS-ALBANIA

Harta qytetesh

 

Home Up

Up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment nga harta e nje fshati te Shqiperise

Shkalla 1:2'500

Disponojme harta dixhitale te perftuara nga harta te shkalles 1:2500 per shumicen e fshatrave te Shqiperise.

Fragment nga harta e nje qyteti te Shqiperise

Shkalla 1:500

Disponojme harta dixhitale te perftuara nga plane topografike te shkalles 1:500 per cdo qytet te Shqiperise. Keto jane hartat me te detajuara qe ekzistojne per qytete.

Per qytetin e Tiranes dhe periferine e tij, krahas hartes se shkalles 1:500, disponojme dhe imazh fotografik te vitit 2002, me rezolucion shume te larte. Ky imazh fotografik eshte i gjeoreferencuar.

Contact:

GIS-ALBANIA

Phone:                + 355 4 22 53 466 / 230
                  
           Mobile:      + 355 68 60 31 901
 
FAX
                    + 355 4 2255 122
 
Mail address
Rruga "Gjergj Fishta", Pall. 4, Sh.8, Tirane
 
e-mail
kelvin.ekonomi@imb.al